POLITICS

อินโดฯ จีบไทยลงทุน รับกฎหมายใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังร่วมหารือกับ นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โดยอินโดนีเซียขอหารือใน 2 ประเด็น คือ อินโดนีเซียต้องการให้ไทยนำเข้ากุ้งสดเพิ่มขึ้น แต่ยังติดปัญหาบางประการ ซึ่งไทยรับว่าจะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผู้ประกอบการให้ อีกประเด็น คือ อินโดนีเซียแจ้งว่าขณะนี้มีการออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนไทยไปลงทุน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

ส่วนประเทศไทย หยิบหยก 4 ประเด็นมาหารือ ประเด็นแรกคือ ขออินโดนีเซียประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในประเทศ ซื้อสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ Blibli.com ของอินโดนีเซีย ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์

ประเด็นที่ 2 ไทยขอให้อินโดนีเซียแก้ไขและลดปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบการนำเข้าของอินโดนีเซีย ในสินค้าผลไม้สด โดยเฉพาะลำไย ประเด็นที่ 3 ขอให้อินโดนีเซียพิจารณานำเข้าข้าวจากไทยเป็นลำดับแรก ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดทำ MOU ระหว่างกัน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และประเด็นสุดท้ายคือ ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เอกชนและผู้นำเข้าอินโดนีเซีย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ “Thai groove” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายนนี้ และงาน “Gems@Phuket Sandbox” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคมนี้

โดยไทยและอินโดนีเซีย จะเร่งหาข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปลายปีนี้ เพื่อคลี่คลายปัญหาด้านการค้า การลงทุน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

Send this to a friend