POLITICS

นายกฯ แจงสภา ยัน มิถุนายนนี้ มีวัคซีนทยอยเข้ามาเพียงพอ ไม่ปัญหา มั่นใจไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอน

วันนี้ (31 พ.ค. 64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงผู้นำฝ่ายค้าน ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ทันที โดยยืนยัน จะนำทุกข้อเสนอแนะไปพิจารณา แต่ยังมีหลายอย่างที่เข้าใจไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขการจัดทำงบประมาณ หากมองตัวเลขเพียงอย่างเดียว ก็จะมองว่าไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต้องมองถึงภาพรวม เพราะต้องแก้ปัญหาหลายอย่าง

ส่วนเรื่องการจัดหาและการกระจายวัคซีน ยืนยันดำเนินการตามลำดับอย่างมีขั้นตอน ทุกประเทศก็มีปัญหาเช่นกัน เพราะมีความต้องการวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยเอง ก็มีบริษัทที่เป็นฐานผลิตวัคซีน แต่ทุกอย่างมีขั้นตอนและแผนเตรียมพร้อมทั้งแผนหลักและแผนสำรอง รวมถึงจึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องวัคซีนทางวัคซีนที่รัฐจัดหาและวัคซีนทางเลือก แต่ทั้งหมดยังต้องเป็นการนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ และยืนยันว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีวัคซีนทยอยเข้ามาอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงถึงข้อสงสัยเรื่องการจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ที่มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขอให้ดูในภาพรวมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทำเรื่องบุคลากรงบประมาณประจำปีและการพัฒนากองทัพ และในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปแล้วนับ 10,000 ล้านบาท ส่วนที่เป็นงบผูกพันก็มีความจำเป็นจะต้องจัดสรร และดำเนินการต่อในปี 2565

ขณะที่งบประมาณของกระทรวงสาธารณะสุข นอกจากงบประมาณประจำปีแล้วยังมีงบประมาณอีก3 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม กองทุนแพทย์ฉุกเฉิน และ กองทุนแพทย์แผนไทย รวมประมาณ 295,681 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงเพียง 5,000 กว่าล้านบาท หรือ 1.7% เท่านั้น ในภาพรวมถือว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นมีน้อยกว่าสาธารณสุข

ทั้งนี้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลุก ออกจากห้องประชุมได้ย้ำว่า การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างเข้มงวดรัดกุม รับฟังทุกเสียงสะท้อน และพร้อมตอบทุกคำถาม ซึ่งเป็นการทำงานในแบบของตนตามระบอบประชาธิปไตย ก่อนจะทิ้งท้ายว่าการทำงานภายใต้รัฐบาลของตนไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend