POLITICS

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ ย้ำรัฐบาลจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่คนอุตรดิตถ์ให้ดีขึ้น

วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 11.55 น. ณ บริเวณเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม Logistics ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภายหลังการเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างพบปะกับประชาชนว่า ดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ ซึ่งตอนหาเสียงไม่ได้มา แต่พอเป็นรัฐบาลแล้วถึงได้มาลงพื้นที่ รัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีความสำคัญในเรื่องการเกษตรและเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองรองที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดเพื่อนบ้าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเรื่องอากาศสะอาด และเรื่องของ PM 2.5 ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของทุกคนว่า รัฐบาลตระหนักดีถึงเรื่องดังกล่าว และเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องได้ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการเผาป่า รวมถึงการเผาซากพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ จะต้องไม่มี รัฐบาลจะมาช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้น

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องนี้ตนเองได้ประกาศไปเมื่อต้นอาทิตย์ และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะ ซึ่งสาเหตุเกิดจากระบบเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลให้ความสำคัญและจะทำให้ดีขึ้น ประชาชนจะต้องไม่เป็นทาสของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยรัฐบาลจะดูแลแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคมตนเองและทีมงานจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและตำรวจ เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลพี่น้องที่มีสัญญาการกู้เงินไม่เป็นธรรม มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีการบริหารจัดการให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวได้ จะต้องยกระดับเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้อย่างเป็นธรรมในอัตราดอกเบี้ยที่ทำมาหากินได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ซึ่งการมีโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงิน รัฐบาลจะมีการเริ่มแจกภายในสิ้นปีนี้ และจะทยอยแจกไปตามจังหวัดต่าง ๆ จะเป็นหลักประกันอีกอย่างหนึ่งทึ่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่เกิดจากการไม่ท่วมไม่แล้ง จากการรับชมวีดิทัศน์นำเสนอ ทางจังหวัดได้มีการทำอ่าง เริ่มใช้ประโยชน์ในปีหน้า จะทำให้มีการบริหารเรื่องไม่ท่วมไม่แล้งได้ ส่งผลประโยชน์ต่อจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดข้างเคียงไม่ให้เกิดน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งอ่างดังกล่าวมีการบริหารจัดการน้ำที่มีศักยภาพสูง

ในส่วนเรื่องของการสร้างด่านชายแดนที่ผ่านไปประเทศลาว นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ให้มีด่านศุลกากรเพื่อให้ท่านสามารถส่งพืชผลทางการเกษตรไปขายทางเมืองจีนผ่านทางประเทศลาว และจะมีการเชื่อมต่อถนนหลายสาย เพื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองที่สำคัญไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป

นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น

Related Posts

Send this to a friend