POLITICS

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.กองทุนกีฬาฯ เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬา เจ้าหน้าที่หลังเกมส์โอลิมปิก/พาราลิมปิก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการประเมินการดำเนินงาน ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับดีมาก) และการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 มีความคืบหน้า เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติหลักการจ่ายเงินรางวัล และจัดพิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ รายการแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 32 และพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผลการแข่งขันล่าสุด น้องเทนนิส (พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ) นักกีฬาเทควันโด สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง รุ่น49 Kg และเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว และยังมีนักกีฬาอื่นๆอีก ที่กำลังแข่งขัน ซึ่งมีความหวังที่จะได้รับเหรียญรางวัล ทุกคน จากทั้ง 2 รายการ นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกีฬา แก่ครอบครัว กรณี การเสียชีวิตของนักกีฬาอาวุโสและนักกีฬาคนพิการแห่งชาติ ชนิดกีฬาเปตอง ซึ่งถือเป็นบุคลากรทางการกีฬาที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

ทั้งนี้ในที่ประชุม ยังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างกระแสกีฬา จากการแข่งขัน โดยเห็นชอบ สนับสนุนโครงการถ่ายทอดสด และการจัดกิจกรรมการสร้างกระแสชม และเชียร์ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่16 รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม “น้องเทนนิส” ที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิก กีฬาเทควันโดให้กับประเทศไทยได้ อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง พร้อมส่งแรงเชียร์ไปยังนักกีฬาคนอื่นๆ ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ ให้ประสพความสำเร็จ นำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทย สำหรับเงินรางวัลนักกีฬาให้ กกท. เร่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยเร็วที่สุด การจัดเตรียมพิธีมอบรางวัล ควรให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ปลอดภัยจากโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. โดยเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend