POLITICS

‘เพื่อไทย’ ชู ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ลดขนาดกองทัพ ปรับลดงบกลาโหม

‘เพื่อไทย’ ชู ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ลดขนาดกองทัพ ปรับลดงบกลาโหม คืนทหารอาชีพให้ประชาชน

ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ความจำเป็นในการลดขนาดกองทัพไทย ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อลดรายจ่ายภาครัฐถือเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยมองข้าม ตลอดระยะเวลาการบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลากรของกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 งบด้านบุคคลกรของกระทรวงกลาโหมคือ 9.57 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 48.47 % หรือเกือบครึ่งของงบกองทัพถูกจัดสรรไปให้คนบุคลากรชั้นเลิศ ทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการพิเศษต่างๆ และกองทหารประจำการ จนทำให้ประชาชนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าขนาดของกองทัพ อาวุธ และกำลังพลยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นหรือไม่ในยุคโลกดิจิทอล

ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า จากการสำรวจข้อมูล 9 ปีย้อนหลังพบว่า กองทัพไทยมีความต้องการทหารกองประจำการตั้งแต่ปี 56-64 เฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 คน เพราะกองทัพมองความมั่นคงเป็นเรื่องของกำลังพล สวนทางกับภาพรวมของอัตรากำลังพลของกองทัพทั้งโลกปรับตัวลดลง การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะช่วยลดขนาดกองทัพและภาระงบประมาณของภาครัฐลง เนื่องจากรัฐต้องจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้เกือบปีละ 10,000 ล้านบาทให้ทหารกองประจำการ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารจึงเป็นทางเลือกที่ต้องกระทำ ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว ภาษีของประชาชนควรถูกใช้อย่างคุ้มค่า

พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ เพื่อให้ทหารกลายเป็นทหารอาชีพและเหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการการป้องกันประเทศมากกว่ากำลังพล และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณกองทัพมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอดังนี้

1.ยกเลิกการเกณฑ์ทหารจากการบังคับ ให้เป็นไปโดยสมัครใจทันที โดยการเปิดกว้างให้การสมัครทหารออนไลน์ทำได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่กำหนดเป้าหมายการรับ เพื่อให้ทหารเป็นทหารมืออาชีพ และปรับลดงบประมาณกลาโหมลง 10% เพื่อนำไปใช้ตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจคนรุ่นใหม่ เพื่อให้งบประมาณที่ใช้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริง

2.แปรค่ายทหารเป็นวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพตามความถนัด เพื่อเพิ่มศักยภาพทหารเกณฑ์ ให้ประเทศสามารถใช้แรงงานกองทัพมาพัฒนาประเทศทดแทนแรงงานในยามสงบอย่างเหมาะสม

3.เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คืนความเป็นธรรมให้ทหารชั้นผู้น้อย ด้วยระบบราชการดิจิตอลเพื่อประชาชน

“ วันนี้กองทัพไทยต้องตระหนัก ทหารเกณฑ์ ไม่ใช่แรงงานใช้ฟรี ความรักชาติต้องเกิดจากความสมัครใจ การลดขนาดกองทัพ เพิ่มศักยภาพทหารเกณฑ์ เท่ากับคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend