POLITICS

‘พาณิชย์’ เดินหน้าเอาผิด ขายสินค้าออนไลน์ไม่แสดงราคา ฟันโทษปรับ-ปิดกั้นเนื้อหา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบัน ประชาชนนิยมหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

โดยในปี 2565 (ม.ค.65 – 25 ก.ค.65) พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์จำนวน 837 ราย ได้ตรวจสอบแล้ว 623 ราย พบว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าจำนวน 57 ราย ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าแฟชั่น ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบปรับทุกราย อัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบเจ้าของเพจที่ถูกร้องเรียน กรมการค้าภายในได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) ส่งข้อมูลเพจที่ถูกร้องเรียนและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบสวนตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งได้ร่วมกับ Meta Platform, Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ช่องทาง Facebook และ Instagram เพื่อส่งข้อมูลโพสต์จำหน่ายสินค้าผ่าน Facebook ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ดังกล่าว

โดยในปี 2565 (ม.ค. 65 – 25 ก.ค.65) ได้ทำการปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 766 โพสต์ จาก 37 เพจ ส่งผลให้โพสต์ที่ถูกปิดกั้นเนื้อหาเหล่านั้น ไม่สามารถเปิดดูโพสต์ดังกล่าวในในประเทศไทยได้อีกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend