POLITICS

‘กัณวีร์’ หนุนพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ เป็นวาระแห่งชาติ

‘กัณวีร์’ มองเป็นเรื่องดี ลงนามสัญญาพรรคการเมือง หนุนพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ เป็นวาระแห่งชาติ

วันนี้ (29 มี.ค.66) นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีลงนามจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 และสัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน พ.ศ.2566 โดยระบุว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พรรคการเมืองเกือบทุกพรรคมาร่วมลงนาม โดยเฉพาะคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ได้ให้ไว้แก่ประชาชน มีเรื่องการกระจายอำนาจ การรักษาสันติภาพ และการยกระดับการเจรจาสันติภาพ ให้เป็นวาระแห่งชาติ หากนักการเมืองได้เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร และยึดมั่นในคำสัญญานี้จะทำให้การเมืองไทยใสสะอาด นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

นายกันวีร์ กล่าวถึงการยกระดับการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ให้เป็นวาระแห่งชาติว่า จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดี มีสันติ ซึ่งควรจะมีมานาน 19 ปีที่ผ่านมางบประมานลงไปในสามจังหวัดชายแดนใต้ ราว 4.9 แสนล้านบาท แต่สันติภาพไม่เกิดขึ้น จากนี้หากมีการยกระดับสู่วาระแห่งชาติ นำไปพูดคุยในกรอบรัฐสภา จะทำให้การสร้างสันติภาพไปสู่จุดสูงสุดได้

“การสร้างสันติภาพในจังหวัดใช้แดนใต้หรือปัตตานีควรจะเป็นวาระแห่งชาติ ผมมองว่า ส.ส.ทุกคนในสภาฯ ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสันติภาพ เพราะเป็นภาษีของประชาชน เป็นความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เราไม่ควรด้อยค่าอัตลักษณ์ของคนอื่น เราควรสนับสนุนความหลากหลาย เพื่อสร้างเอกภาพและสันติภาพ”

Related Posts

Send this to a friend