POLITICS

ชาติไทยพัฒนา เคาะ ‘วราวุธ’ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 ตั้งเป้าได้ ส.ส.ถึง 10 คน

ชาติไทยพัฒนา เคาะ ‘วราวุธ’ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 – ‘ชาติชาย’ เบอร์ 2 – ตั้งเป้าได้ ส.ส.ถึง 10 คน

วันนี้ (29 มี.ค. 66) นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง และคณะกรรมการบริหาร ของพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพิจารณาส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และการจัดลำดับบัญชีรายชื่อ เพื่อส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้ เป็นต้นไปว่า พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 26 จังหวัด รวม 50 เขตการเลือกตั้ง โดยมั่นใจว่า ผู้สมัครของพรรคฯ เป็นตัวเต็งทุกเขตการเลือกตั้ง และน่าจะชนะการเลือกตั้งมากกว่า 25 คน จนสามารถเสนอชื่อหัวหน้าพรรคฯ ต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ และบัญชีรายชื่อ มีผู้สมัคร 116 คน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารการรับสมัครแล้ว สามารถส่งผู้สมัครได้เพียง 86 คน แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถ และหวังว่า พรรคชาติไทยพัฒนา น่าจะได้คะแนนเสียงจากประชาชน 1,500,000 ถึง 2,000,000 เสียง ทำให้พรรคฯ น่าจะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5-10 คน

นายประภัตร ย้ำด้วยว่า การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีศัตรู และสามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้ มีผลงานในอดีตตั้งแต่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 20 ก็มีอย่างเป็นรูปธรรม จึงมั่นใจว่า จะชนะใจประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ อย่างภาคอีสาน นอกเหนือจากภาคกลางด้วย

โดยในวันที่ 31 มีนาคมนี้ พรรคชาติไทยพัฒนา จะมีการจัดปฐมนิเทศผู้สมัคร ส.ส.ทั้งหมด อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในการลงสมัครเลือกตั้ง รวมถึงข้อควรระวัง และหลักปฏิบัติในการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งนี้

สำหรับ บัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 10 ลำดับแรก ที่พรรคชาติไทยพัฒนา คาดหวังจะได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคฯ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรคฯ นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคฯ นางนันทพร ดำรงพงศ์ กรรมการบริหารพรรคฯ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายสันติ กีระนันทน์ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง นางสาวทัศลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช นางสาวสุจิตรา ทรงมัจฉา และนางสาวพัชรี โพธสุธน

ทั้งนี้ นายธีระ วงศ์สมุทร อดีตหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันดับ 2 ของพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้

ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตในครั้งนี้ พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผู้สมัครในกรุงเทพฯ 15 เขตการเลือกตั้ง / โดยอดีต ส.ส.เก่าของพรรค ที่ลงสมัครในครั้งนี้ ได้แก่ นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ นครปฐมเขต 3 นายก่อเกียรติ สิริยเสถียร นครปฐมเขต 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ นครปฐม เขต 5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ นครปฐม เขต 6 นายยุทธพงศ์ อังกินันทน์ เพชรบุรี เขต 1 นายวิจิตร พรพฤติพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ ร้อยเอ็ด เขต 1 รวมถึงทีมผู้สมัคร จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม และนายประภัตร โพธสุธน เป็นต้น

สำหรับบัญชีรายชื่อบุคคล ที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา ได้มีมติไปแล้ว ให้นายวราวุธ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฯ เป็นบุคคลเดียวที่พรรคฯ จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี

Related Posts

Send this to a friend