POLITICS

‘ชาติไทยพัฒนา’ เสนอชื่อ ‘วราวุธ’ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพียงผู้เดียว

‘ชาติไทยพัฒนา’ เสนอชื่อ ‘วราวุธ’ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพียงผู้เดียว มั่นใจไม่แพ้ใครแน่นอน ประกาศกวาดที่นั่ง ส.ส.ไม่ต่ำกว่า 25 ที่นั่ง

วันนี้ (7 ก.พ.66) พรรคชาติไทยพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ต่อมานายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการพรรค เปิดเผยว่า ตามที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ประกาศเชิญชวนให้สมาชิกพรรคร่วมเสนอชื่อบุคคลที่ให้สมควรให้ได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ 105 ผ่านทางเว็บไซต์ของพรรค ตนเองในฐานะสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา จึงทำหนังสือเสนอชื่อ “นายวราวุธ ศิลปอาชา” เพียงหนึ่งชื่อเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนร่วมเสนอชื่อ “นายวราวุธ ศิลปอาชา” เช่นเดียวกัน

วันนี้พรรคได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณารายชื่อที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตาม มาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายวราวุธ ศิลปอาชา แต่เพียงชื่อเดียว และนายวราวุธ ก็ได้รับทราบและได้ยินยอมที่จะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้จะต้องทำให้ได้ 25 ที่นั่งขึ้นไป เพื่อให้ชื่อของนายวราวุธ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พรรคเชื่อว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนจนสำเร็จ เพราะหลังจากที่พรรคได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค ที่มีภาพนายวราวุธ หัวหน้าพรรคเป็นหลัก ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมชื่นชมที่พรรคให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งชีวิตของประชาชน และต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในอนาคตของชาติเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งการพิจารณาระเบียบพรรคชาติไทยพัฒนาอันเป็นการออกระเบียบตามข้อบังคับพรรค และออกเพื่อให้วิธีการปฏิบัติของพรรคสอดคล้องการฎหมายที่มีการแก้ไขและประกาศของ กกต.ที่ออกมาใหม่จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1.ระเบียบว่าด้วยสมาชิกพรรคและการชำระค่าบำรุง

2.ระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

3.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

โดยในวันอังคารที่ 14 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ของพรรคครั้งแรก เพื่อดำเนินการพิจารณาบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคตามกฎหมายต่อไป

นายวราวุธ เปิดเผยหลังได้รับการคัดเลือกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่า ไม่สู้กับใคร แต่การดำเนินงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาทำมา จะทำให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่แพ้ใครแน่นอน

นอกจากนี้นายวราวุธ ยังให้การต้อนรับ 3 บุคลากรสำคัญที่จะมาร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย

1.นายสันติ กีระนันท์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และอดีตกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย นั่งตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา

2.นายพัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์

3.นายประวิทย์ สุวรรณสัญญา ทายาทสุวรรณโอสถ ผู้ผลิตยาหอมชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related Posts

Send this to a friend