POLITICS

ครม.ตั้ง อธิบดี DSI เป็น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ครม.ตั้ง อธิบดี DSI เป็น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โฆษกรัฐบาล ยันโยกย้ายอธิบดี DSI เป็นไปตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ยังไม่ตั้งใครแทน ชี้ปรับให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันนี้ (28 พ.ย. 66) นางสาวเกณิการ์ อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงยุติธรรม จึงพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ 2 ราย ได้แก่

1.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

2.พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าในที่ประชุม ครม.ไม่มีรายละเอียดการอภิปราย เพราะเป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรับบุคลากร และยังไม่มีคำสั่งตั้งใครแทน โดยตามกระบวนการหากไม่มีอธิบดีแล้ว รองอธิบดีก็จะปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

Related Posts

Send this to a friend