POLITICS

พลเอกประวิตร ถกแผนการรักษาความปลอดภัย-จราจร เอเปค พ.ย.นี้

วันนี้ (28 ต.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการ สมช. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุม เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยืนยันแล้วสรุป สถานการณ์ด้านการข่าวการนำเสนอแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญ เพื่อมอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดำเนินการและเตรียมการในภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

Related Posts

Send this to a friend