POLITICS

ไทย-กัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา

ไทย-กัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

วันนี้ (28 ก.ย. 66) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่สภาแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบหารือกับ สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี (Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary) ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia) โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาฯ หารือถึงแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในมิติของรัฐสภา รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของไทยและกัมพูชามากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มาเยือนกัมพูชาเป็นประเทศแรก ซึ่งไทย-กัมพูชามีความร่วมมือและมีความสนิทสนมกันมายาวนาน โดยจะนำสิ่งที่ประธานสภาฯ ได้แนะนำมาไปสานต่อความร่วมมือกันต่อไป พร้อมเชื่อมั่นในประสบการณ์การทำงานของประธานสภาฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งมีแรงงานกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยเกือบล้านคน และไทยยินดีช่วยดูแลแรงงานโดยคำนึงถึงมนุษยธรรม

ด้านประธานรัฐสภาฯ ยินดีกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่มีมายาวนาน ไม่มีช่วงที่ห่างเหิน โดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะเร่งทำงานสอดคล้องกัน พร้อมขอให้ไทยช่วยดูแลแรงงานกัมพูชาในไทย ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยพัฒนายิ่งขึ้น พร้อมเสนอให้รัฐสภาทั้งสองร่วมมือกัน โดยรัฐสภากัมพูชาต้องการเป็น e-parliament และ e-government เหมือนเช่นไทย และขอให้ไทยช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม

หลังจากนั้น 16.20 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพฤฒสภา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จวิบุลเสนาภักดี ซาย ชุม (Samdech Vibolsena Pheakdei Say Chhum) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ทั้งในระดับพระราชวงศ์และระดับประชาชน

ไทยยินดีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกัมพูชาในทุกสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีในทุกมิติและทุกระดับ

Related Posts

Send this to a friend