POLITICS

‘จิรายุ’ ยื่นดีเอสไอ ตรวจสอบผู้บริหาร ทส. หลังตรวจพบทุจริต

‘จิรายุ’ ยื่น ดีเอสไอ ตรวจสอบ ผู้บริหาร ทส. หลังตรวจพบทุจริต ฮั้วประมูล เสียหายกว่าหมื่นล้าน

วันนี้ (28 ก.ย. 65) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุน เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากตรวจสอบพบการทุจริตหลายโครงการในหลายกรม

นายจิรายุ กล่าวว่า หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาเสร็จสิ้น ตนเองในฐานะคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ ได้สืบหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในประเด็นสำคัญของ 4 กระทรวงที่มีการอภิปราย คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่น่าสนใจ คือเราได้รับเอกสารจากข้าราชการประจำในกระทรวง และในกรมต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร จึงได้ส่งข้อมูลมาให้ ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งจากบุคคล เอกสาร และการลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริง พบว่ามีข้าราชการระดับสูงรู้เห็นเป็นใจ กระทำการผิดกฎหมายหลายฉบับอย่างเป็นกระบวนการ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเป็นเครือข่ายจนนำไปสู่การทุจริต

นายจิรายุ ระบุว่า ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ส่งคำร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อให้เอาผิดกับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัด ที่กระทำความผิดต่อเนื่องกันในปีงบประมาณ 2563-2565

นายจิรายุ ระบุต่อว่า ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยื่นตรวจสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพบพยานหลักฐานสำคัญอันควรเชื่อได้ว่าผู้บริหารระดับสูง ไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้กับกลุ่มบริษัทเอกชน เพราะระดับนั้น มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่กระทำกันเป็นเครือข่าย อย่างเป็นระบบ วางแผนกันกำหนดนโยบาย และฮั้วประมูล โครงการจำนวนมากของกระทรวง มูลค่ารวมกันกว่า 1 หมื่นล้านบาท จึงมีมติให้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ด้วย เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมคล้ายองค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เป็นเครือข่ายด้วย

ส่วนกระทรวงที่เหลือที่ยังไม่ยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายจิรายุ ระบุว่า กระทรวงคมนาคม ศาลอาญาทุจริตฯ มีคำพิพากษาออกมาแล้วในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มทำให้ต้องกลับไปทบทวนเอกสารบางอย่าง กระทรวงแรงงาน ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องรวบรวม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยื่นเรื่องให้ ปปช.ไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทราบว่า ปปช.ได้ตั้งกรรมการไต่สวนแล้วและกรรมาธิการฯได้พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจะทยอยนำส่ง ปปช.ในเร็ววันนี้

Related Posts

Send this to a friend