POLITICS

‘ตัวแทนชาวนา – ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ’ ให้กำลังใจ ‘เพื่อไทย’ เดินหน้านโยบายพักหนี้เกษตรกร

วันนี้ (28 ส.ค. 66) ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ รับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรชาวนา นำโดย นายจารึก กมลอินทร์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ที่ร่วมกันมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยและสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ในการผลักดันนโยบายเพื่อพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ยากจนที่สุด และรอให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายพักหนี้เกษตรกร โดยเชื่อว่ามีเพียงแค่พรรคเพื่อไทยที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้

โดย นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือ นายกรัฐมนตรีฝากคำขอบคุณและฝากความห่วงใยมายังพี่น้องชาวนา เพราะทราบว่าพี่น้องชาวนาทุกท่านลำบากเพราะราคาพืชผลผลตกต่ำ พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่านโยบายด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทย จะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรให้พี่น้อง รวมถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี และนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าภายในปี 2570 โดยเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวนาได้อย่างแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend