POLITICS

ล่มอีก! สุดยื้อถกกัญชา สัปดาห์ที่ 2 ถึงแค่มาตรา 7 ‘จิรายุ’ บ่นวังเวง ส.ส. น้อย

วันนี้ (21 ธ.ค. 65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … ซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากที่ประชุมลงมติตัดมาตรา 3 ซึ่งว่าด้วย กัญชา กัญชง ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดออกไป โดยได้เลื่อนการลงมติมาในวันนี้ หลังการอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

จนเข้าสู่การอภิปราย มาตรา 4 ว่าด้วยการกำหนดคำนิยามในความหมายของคำต่างๆ ในช่วงหนึ่ง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ขอหารือ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกเริ่มบางตา โดยเฉพาะในฝั่งรัฐบาล ทำให้ฝ่ายค้านซึ่งเป็นองค์ประชุมหลัก เริ่มรู้สึกวังเวง

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น กล่าวตอบรับว่า อย่าวังเวงครับ ยังมีเรื่องให้วังเวงมากกว่านี้

ต่อมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข ในมาตรา 4-5 และเห็นชอบให้ตัดมาตรา 6-7 ออก พร้อมเห็นชอบให้เพิ่มมาตรา 7/1 ถึง 7/3 ที่คณะกรรมาธิการขึ้นใหม่

จนกระทั่งพิจารณาถึงมาตรา 7/4 ว่าด้วยเศรษฐกิจจากกัญชา กัญชง ระหว่างการรอสมาชิกเข้ามาเป็นองค์ประชุมเพื่อลงมติ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ประธานการประชุมในขณะนั้น ได้เน้นย้ำว่าการแสดงตนครั้งนี้ ขอให้ลงหลักฐานการแสดงตนไว้ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าได้มาเป็นองค์ประชุมจริงหรือไม่

แต่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวว่า ท่านประธานไม่จำเป็นต้องพูดมาก ยิ่งพูดมากจะยิ่งดูแย่ เราทุกคนต่างก็รู้ว่าระเบียบข้อบังคับการประชุมเป็นอย่างไร สมาชิกแต่ละคนมีเอกสิทธิ์ที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมการประชุม อย่าโทษคนอื่นเลย

นายศุภชัย จึงตอบว่า ไม่ได้ว่ากล่าวใคร แต่เพียงเน้นย้ำไว้เพราะกลัวว่าจะมีสมาชิกรู้สึกวังเวงในห้องประชุมอีก จากนั้นจึงได้ให้แสดงผลการนับองค์ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกในห้องประชุมขณะนั้น มีจำนวน 214 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ตามข้อบังคับ ทำให้ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 17:21 น.

Related Posts

Send this to a friend