POLITICS

สนธิญา ร้องนครบาลเร่งดำเนินคดีชุมนุม “ไทยไม่ทน”

นาย สนธิญา สวัสดี ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้าร้องทุกข์กับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้ดำเนินคดี กับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำเครือข่ายไทยไม่ทน หรือคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย และแนวร่วม จากการชุมนุม ในวันที่ 24 และ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการขออนุญาต และเป็นการชุมนุมที่ผิด กฎหมายหลายฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ / พ.ร.ก.ฉุกเฉิน / พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฯ / พ.ร.บ.ความสะอาด รวมไปถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พร้อมระบุว่า สำหรับการชุมนุมหน้ารัฐสภา ได้ไปร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาได้รับเรื่องไว้แล้ว ส่วนของเครือข่ายประชาชนคนไทย นำโดย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา ที่มีการชุมนุมที่แยกอุรุพงษ์ยังอยู่ในข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ เนื่องจากมีแนวร่วมไม่เกิน 50 คน แต่ต้องดูว่าจัดขัดต่อมาตราอื่นๆ หรือไม่

ส่วนของ เครือข่ายไทยไม่ทน หรือคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ที่มีการชุมนุมบริเวณ แยกผ่านฟ้าลีลาศ และเคลื่อนขบวนมายังหน้าทำเนียบรัฐบาล ขัดต่อกฎหมายหลายฉบับ ที่กำหนดโทษไว้ชัดเจน จึงอยากให้ กองบัญชาการนครบาลเร่งดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend