POLITICS

‘กัณวีร์’ ระบุการต่อสู้ของตะวัน-แบม ต้องนำหลักมนุษยธรรมนำการเมืองมาใช้จัดการความขัดแย้ง

‘กัณวีร์’ พรรคเป็นธรรม ระบุการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมของตะวันและแบม ต้องนำหลักการมนุษยธรรมนำการเมืองมาเป็นตัวนำจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม เปิดเผยถึงการอดอาหารของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ สองนักกิจกรรมที่ถอนประกันตัวเองและอดอาหารต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมครั้งนี้ โดยระบุว่า ปัญหามาจากอำนาจเผด็จการครอบงำกระบวนการยุติธรรมอย่างเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การยึดอำนาจของประชาชนโดยกำลังทหาร ความอยุติธรรมมันแผ่เข้าสู่ระบบทั้งหมด และไปบังคับวิถีของประเทศ และยังแทรกซึมลึกฝังรากฝังโคนไปยังระบบรัฐราชการ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ ในประเทศที่ไม่ควรถูกแทรกแซงโดยอำนาจใดๆ

“ประเทศไทยมาถึงจุดที่เลวร้ายถึงขนาดนี้ได้อย่างไร กฏหมายที่สมควรศักดิ์สิทธิ์ กลับกลายเป็นเครื่องมือฝั่งทรราชใช้ทำลายรากฐานของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งทุกคนที่เกิดมาต้องสามารถใช้สิทธินั้นๆ ได้อย่างมีอิสระเสรี และไม่ถูกริดรอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน”

นายกัณวีร์ กล่าวย้ำว่า หากหลักการมนุษยธรรมนำการเมืองได้ถูกปรับใช้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้ว จะไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะมีฝ่ายต่างๆ มาเรียกร้องขอให้ศาลสถิตยุติธรรมยึดมั่นในหลักความเป็นอิสระ หลักการมนุษยธรรมนี้ยังจะทำให้ผู้พิทักษ์รักษาความสงบต่างๆ ได้ยึดมั่นในหลักความไม่เอนเอียงและความเป็นกลาง และที่สำคัญฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองจะนำประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆ

“กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ความยุติธรรมต้องมีอยู่จริง ไทยต้องผ่านพ้นวิกฤตย่ำต๊อกอยู่ในความล้าสมัยของความอยากที่จะคงอยู่ในระบบศักดินา โดยเฉพาะพวกผู้ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ยอมถีบตนให้เข้าสู่ระบบและระดับสากล เพราะเกรงว่าหากทำให้ไทยสามารถเข้าถึงความเป็นระดับสากลแล้ว กลุ่มคนที่ถืออำนาจอยู่ จะขาดเสียซึ่งผลประโยชน์ที่ยังแทะกินกันอยู่กับภาษีราษฎรและการลงทุนต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่มีอำนาจนั่นเอง”

นายกัณวีร์ กล่าวย้ำว่า กรณีน้องตะวันและน้องแบมนั้น ใครก็ตามที่ทำให้ความยุติธรรมไม่บังเกิดขึ้น ควรหยุดการกระทำของตนเสีย แล้วกลับมาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมเสียใหม่ เพื่อยุติความขัดแย้งของสังคมให้ได้โดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend