POLITICS

‘จุรินทร์’ ระบุ ยังไม่ทราบ ‘โบ๊ท อนุกูล’ ย้ายซบ ปชป.ปัดตอบกลิ่นรัฐประหาร

‘จุรินทร์’ ระบุ ยังไม่ทราบ ‘โบ๊ท อนุกูล’ ย้ายซบ ปชป.ปัดตอบกลิ่นรัฐประหาร บอกยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนทำ ชี้ เป็นหน้าที่พรรคร่วมรักษาเสถียรภาพรัฐบาล ลั่น อย่าห่วง ปชป.เพราะรู้หน้าที่ดี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่อง นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ (โบ๊ท) อดีตผู้สมัคร ส.ส. เลือกตั้งซ่อม เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ เตรียมย้ายเข้ามาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจาก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ ยังไม่ได้รายงานตนในเรื่องนี้ จึงยังไม่ขอตอบเรื่องนี้

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อขอบคุณประชาชนชาว จังหวัดสงขลาเขต 6 ที่ ลงคะแนนเสียงและไว้ใจเลือกนางสาว สุภาพร กำเนิดผล เป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา

ส่วนกระแสข่าวการรัฐประหารนั้น นายจุรินทร์ ระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่ทราบที่มาที่ไปของข่าว และมองไม่ออกว่าใครจะเป็นคนทำรัฐประหาร ขณะที่เสถียรภาพรัฐบาลนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคโดยพรรคประชาธิปัตย์ นั้น ยังย้ำ เรื่องการเป็นสถาบันทางการเมือง ดังนั้นรู้หน้าที่ว่าจะทำอะไร ตัดสินใจอย่างไร จึงขออย่ากังวลในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคอื่นๆ นั้น ก็ให้ไปถามพรรคนั้นๆ

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับว่าเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ทำงานร่วมกัน ส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น กรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้เสนอ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันให้กฎหมายออกมาโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend