POLITICS

4 ผู้ต้องขังการเมืองแจ้ง ไม่ต้องการให้ยื่น ขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกต่อไป

‘อานนท์-เพนกวิน-ไผ่-ไมค์’ ไม่ต้องการให้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) อีกต่อไป ย้ำให้เรียกร้องใน 3 ประการ ด้วยความสงบ-สันติวิธี

วันนี้ (27 ธ.ค. 64) นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะทนายความของผู้ต้องขังทางการเมือง 4 คน อันประกอบด้วยทนายอานนท์ นำภา, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิ้น) นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์ ระยอง) และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน) โพสต์ข้อความเจตจำนงค์ของผู้ต้องขังทั้ง 4 คน ว่า ไม่ต้องการให้มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) ต่อศาลฯ อีกต่อไปแล้ว รวมถึงไม่อนุญาตให้ทนายความ หรือบุคคลใด ดำเนินการเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น เพราะเหตุผลของศาลไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย หลักยุติธรรม และไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบันรับรองไว้ 

พวกเขาทั้ง 4 เชื่อว่าการไม่อนุญาตให้เขาได้รับการประกันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มที่นั้น เป็นการปิดโอกาสที่เขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและเป็นการพิพากษาเสียล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิด

โดยการตัดสินใจของพวกเขาทั้ง 4 ไม่ผูกพันบรรดาผู้ต้องขังและนักโทษการเมืองที่ยังถูกจับกุมคุมขังและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวคนอื่นแต่อย่างใด

นอกจากนั้น กฤษฎางค์ ได้ระบุด้วยว่า พวกเขาทั้งสี่ยังยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังยืนยันที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศนี้ตามแนวทางที่ได้ร่วมต่อสู้มาโดยตลอด โดยไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะถูกคุมขังอยู่หรือไม่ก็ตาม รวมถึงขอร่วมกันเรียกร้องให้มวลหมู่มิตรสหายที่ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันตลอดมาจงยืนหยัดในข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการ และต่อสู้ต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสงบ สันติวิธี และขอยืนยันว่าพวกเขาทั้งสี่ ขอเป็นกำลังใจและจะยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องข้างนอกด้วยกันตลอดไป

Related Posts

Send this to a friend