POLITICS

‘ปกรณ์วุฒิ’ เห็นด้วย เพิ่มวันประชุมสภาฯ 3 วันต่อสัปดาห์ พุธ-พฤหัส-ศุกร์

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะวิปฝ่ายค้าน แสดงความเห็นกรณี วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ระบุถึงการเพิ่มวันประชุมสภาฯ จากเดิม 2 วันต่อสัปดาห์ คือทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เป็น 3 วันต่อสัปดาห์ คือวันพุธถึงวันศุกร์ เพื่อเพิ่มเวลาพิจารณากฎหมายที่รอการพิจารณาอยู่หลายฉบับว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดี สอดคล้องกับสิ่งที่ตนในฐานะวิปฝ่ายค้านได้พูดคุยกับวิปรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ก่อน

นอกจากเรื่องนี้ พรรคก้าวไกลยังผลักดันงานสภาฯ ด้วยการยื่นแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ ชื่อ “ข้อบังคับสภาก้าวหน้า” โดยขอให้ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยภาคประชาชน จัดอยู่ในหมวดของเรื่องด่วน และถูกยกมาพิจารณาก่อนเรื่องอื่น ตนหวังว่าเมื่อร่างข้อบังคับนี้เข้าสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ จะรับหลักการ เพื่อให้ร่างกฎหมายของประชาชนได้พิจารณาเร็วขึ้น และให้เป็นช่องทางพิเศษที่ด่วนกว่าเรื่องอื่น เพราะร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. ได้รับการพิจารณาน้อยมาก ในขณะที่ร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเข้ามาเป็นเรื่องด่วน

นายปกรณ์วุฒิ ย้ำว่า การถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารไม่ใช่แค่การตรวจสอบติดตามและอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น แต่เป็นการเห็นชอบกฎหมายที่สภาฯ เห็นว่ามีประโยชน์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำกฎหมายไปใช้ และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

Related Posts

Send this to a friend