POLITICS

‘อนุทิน’ ไม่กังวลร่าง พ.ร.บ.กัญชา ถูกค้าน ย้ำ ใช้ประกาศ สธ. แทนได้

‘อนุทิน’ ไม่กังวลร่าง พ.ร.บ.กัญชา ถูกค้าน อาจไม่ผ่านสภาสมัยหน้า ย้ำ ใช้ประกาศ สธ. แทนได้ ไม่ลิดรอนสิทธิ์ประชาชน

วันนี้ (22 ก.ย. 65) ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวขณะเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ใจความตอนหนึ่งระบุว่า

ถึง ร่าง พ.ร.บ, จะอยู่ในสภา แต่นโยบายเดินหน้าไปแล้ว ก็ต้องหาทางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ขณะนี้ ได้ใช้ประกาศ สธ.เข้ามาดูแลแทน ภาครัฐไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้อย่างไร้การควบคุม และ ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ในสภา ได้มีการกำหนดกรอบการใช้อย่างเคร่งครัด

นโยบายกัญชา กำกับดูแลได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการบอกว่า พรรคภูมิใจไทย ทำนโยบาย มุ่งเน้นเรื่องความบันเทิง มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ในร่างกฎหมาย เราไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องสันทนาการ เป้าหมายคือเป็นไปเพื่อการแพทย์ และประโยชน์ทางสุขภาพ ตอนนี้ กัญชา ปลดออกจากยาเสพติดแล้ว และเราใช้กฎหมายสาธารณสุขระหว่างรอ พ.ร.บ.ซึ่งอาจจะผ่านสภาในสมัยหน้า หรือสมัยต่อไป แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการลิดรอนสิทธิประชาชน และระหว่างนี้ มีกฎหมายอื่นดูแลไว้แล้ว

สำหรับงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ได้จัดขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกเขตสุขภาพ

ภายหลังจากรัฐบาลปลดกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึงกว่า 7 พันล้านบาท

กิจกรรมหลักของงานจึงเป็นการเสวนาและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ‘สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทย กับโอกาสและความท้าทาย’ โดยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในหลากหลายมิติ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายงานและนำเสนอผ่านการอภิปราย ‘กัญชาทางการแพทย์สู่นโยบายการปฎิบัติที่สัมฤทธิ์ผล’

โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก การเสวนา ‘Intoxication & Addict ของพืชกัญชา’ โดยโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

ในงานยังมีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การออกบูธของหน่วยงานราชการ ให้คำแนะนำและปรึกษาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิต วิจัย กัญชา กัญชง จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จะจัดไปจนถึงวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

Related Posts

Send this to a friend