POLITICS

นายกฯ ยัน รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาเมืองรอง พื้นที่ท่องเที่ยว

นายกฯ เยี่ยมชม มัสยิดกลางปัตตานี ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาเมืองรอง พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว

วันนี้ (27 ก.พ. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมมัสยิดกลาง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้หารือกับ ผู้นำศาสนาประจำจังหวัดปัตตานี โดยตัวแทนผู้นำศาสนา กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมอ่านดุอาร์ขอพรจากพระเจ้าให้นายกรัฐมนตรี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุข

นายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมมัสยิด รู้สึกประทับใจ มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 2506 ถือว่าเป็นมัสยิดมีความสวยงาม วันนี้ตนเองนำรัฐมนตรีมาหลายท่านมาดูโอกาสของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดีใจที่ได้มาจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดแรก ได้มาดูวัฒนธรรมประเพณี ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดปัตตานี ยืนยันว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อให้จังหวัดเมืองรองสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัด

นายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดทำสาธารณูปโภคในมัสยิด โดยมอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปดูเรื่องนี้ และหลังนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะ ด้านหน้ามัสยิดกลางปัตตานี พร้อมรับมอบภาพมัสยิดกลางปัตตานีด้วย

สำหรับมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี ที่เรียกได้ว่าเป็น “ทัชมาฮาลเมืองไทย เพราะเปรียบได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม จึงสร้างให้ใหญ่และสวยงามเพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ ซึ่งมัสยิดกลางปัตตานียังใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับชาวปัตตานีมา 70 ปีแล้ว

Related Posts

Send this to a friend