POLITICS

สภาฯ เตรียมถก พ.ร.ก.เลื่อน พ.ร.บ.อุ้มหายฯ อังคารนี้ ‘ชวน’ ยืนยัน ส.ส. 1 ใน 5 ขอยื่นวินิจฉัยสกัดก่อนลงมติได้

วันนี้ (27 ก.พ. 66) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ อาคารรัฐสภา ถึงกรณีนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 28 ก.พ. 66 เป็นนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง

นายชวน ยอมรับว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 172

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี ส.ส. ใช้เวลาหารือในที่ประชุมเรื่องนี้ และยอมรับว่ามีบางฝ่ายกังวลว่าจะมีการยื่นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า พ.ร.ก. ที่ออกมานี้ขัดต่อมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งสมาชิกสามารถทำได้ในการเข้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

นายชวน กล่าวว่า ในการประชุมวันที่ 28 ก.พ. 66 บรรจุระเบียบวาระเรื่องเดียว ซึ่งก็ต้องเดินหน้าพิจารณา เว้นแต่หากองค์ประชุมไม่ครบก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ หากสามารถเปิดประชุมได้มีการลงมติแล้วมีมติไม่อนุมัติก็ถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งหมายถึงการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีผล

และยืนยันว่าการพิจารณา พ.ร.ก. ไม่สามารถที่จะชะลอได้ แต่มีเพียงช่องทางที่สมาชิกใช้สิทธิทางกฎหมายในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการลงมติ โดยการเข้าชื่อ 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ ซึ่งหากมีการยื่นมาในฐานะประธานสภาก็ต้องยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 วัน

พร้อมกันนี้ชี้แจงว่า พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวรัฐบาลส่งมายังสภาในวันที่ 23 ก.พ. 66 เวลา 16:15 น. จึงต้องหาหรือว่าจะนัดประชุมวันไหน และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสารงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แจ้งว่าทุกฝ่ายพร้อมหารือในวันที่ 28 ก.พ. 66 ซึ่งองค์ประชุมก็ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล

Related Posts

Send this to a friend