POLITICS

‘นพ.สุภัทร’ เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพื่อฟ้อง ศาลปกครอง กรณีถูกย้ายไป รพ.สะบ้าย้อย

‘นพ.สุภัทร’ เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพื่อฟ้องศาลปกครอง กรณีถูกย้ายจากโรงพยาบาลจะนะไปยังโรงพยาบาลสะบ้าย้อย โดยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากคำสั่งย้ายที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งอาจจะมาจากการเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ 

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นคำสั่งย้ายอย่างเป็นทางการ ทราบแต่จากข่าวว่า นายแพทย์ สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่ง  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โยกย้ายนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.สะบ้าย้อย ซึ่งส่วนตัวไม่เคยถูกเรียกไปสอบถามหรือแจ้งให้ทราบว่าจะให้ย้าย เพราะในตำแหน่งวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ไม่ใช่สายบริหาร ที่จะสามารถโยกย้ายตามวาระ หรือนอกฤดูกาล ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้สมัครจะย้าย หรือมีความผิดที่ถูกตรวจสอบใดๆมาก่อน

นพ.สุภัทร เปิดเผยว่า รับราชการเป็นแพทย์มาตั้งแต่ปี 2537 บรรจุที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 4 ปี ก่อนจะย้ายมาที่โรงพยาบาลอำเภอจะนะ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า23 ปี เหลืออายุราชการอีก 7 ปี จึงมีความสุขดีที่จะเกษียณราชการในตำแหน่งนี้ เพราะในสายวิชาการ ไม่สามารถที่จะเติบโตในตำแหน่งบริหารได้ ซึ่งมีแพทย์หลายคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและที่ผ่านมานอกจากเป็นแพทย์แล้ว ยังทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชาวอำเภอจะนะ ตั้งแต่โครงการท่อก๊าซไทยมาเลเซีย จนถึงการต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ รวมถึงการตรวจสอบวัคซีนโควิด ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท จนล่าสุดที่ไม่เห็นด้วยนโยบายกัญชาเสรี ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเหตุในการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมครั้งนี้ 

นพ.สุภัทร เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพื่อยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากมีกระบวนการในการสั่งย้ายที่ผิดปกติ จากกรณีมีการออกระเบียบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกคำสั่งย้ายตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญได้ ซึ่งมีการแก้ไขระเบียบในวันที่ 23 มกราคม ก่อนมีคำสั่งย้ายเพียง 2 วัน และหากมีคำสั่งมาถึงก็ต้องรับทราบและย้ายไปตามขั้นตอน เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าขัดคำสั่ง หรือไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็ต้องลาออกเท่านั้น

ซึ่งนายแพทย์สุภัทร ยืนยันว่าในส่วนตัวไม่ขัดข้องหากต้องย้ายไปโรงพยาบาลสะบ้าย้อย หากมาจากคำสั่งที่ถูกต้อง และจากการรับทราบความเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลสะบ้าย้อยเสนอให้นายแพทย์สุภัทร ยังเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และรักษาการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยเพราะมีหลายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาบริหารแบบนี้ โดยวันนี้ในเวทีเสวนาของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้ให้กำลังใจนายแพทย์สุภัทร ที่ยืนเคียงข้างชาวบ้านมาตลอด และชาวจะนะเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่คัดค้านการย้ายนายแพทย์สุภัทร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้

Related Posts

Send this to a friend