POLITICS

’ครม.‘ ตั้ง ‘อรรถพล’ เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (26 ก.ย. 66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ /เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ ว่า แต่งตั้ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

นายอรรถพล เจริญชันษา นั่งรักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แทน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ที่ยังอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 โดยก่อนหน้านั้น (ปี 2565) นายอรรถพล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Related Posts

Send this to a friend