POLITICS

‘ชัยวุฒิ’ แนะท้องถิ่นแจ้งเตือนจุดน้ำท่วมล่วงหน้า 3 ชั่วโมง

‘ชัยวุฒิ’ แนะท้องถิ่นแจ้งเตือนจุดน้ำท่วมล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ให้ประชาชนเตรียมตัว-ลดปัญหารถติด

วันนี้ (26 ก.ย. 65) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สิ่งที่คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณชานเมืองเดือดร้อนมากคือ ปัญหารถติดจากการระบายน้ำไม่ทัน จึงต้องมีการแจ้งเตือนคนไม่ให้ออกจากบ้านหรือออฟฟิศ จะได้ไม่ออกมารถติดอยู่บนถนน ซึ่งเป็นความหวังของรัฐบาลที่อยากฝากไปถึงท้องถิ่น โดยจะต้องศึกษาวางแผนระบบระบายน้ำ พยากรณ์ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Smart City อยากให้ไปช่วยคิดกันต่อ ส่วนตัวก็พยายามคิดอยู่

ปัญหาสำคัญของประชาชนคือ “เขาไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไร” เรารู้ปริมาณฝนล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมง แต่สิ่งที่ไม่รู้คือ จุดน้ำท่วม หากรู้ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงเหมือนกันก็จะดี อย่างน้อยประชาชนจะเตรียมตัวได้ถูก

Related Posts

Send this to a friend