POLITICS

‘จุรินทร์’ สั่ง พาณิชย์ ควบคุมราคาสินค้า หวั่น ผู้ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบช่วงน้ำท่วม

‘จุรินทร์’ สั่ง พาณิชย์ ควบคุมราคาสินค้า หวั่น ผู้ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบช่วงน้ำท่วม เตรียมโมบายพาณิชย์ พร้อมตรึงราคา อุปกรณ์ก่อสร้าง หลังน้ำลด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ว่าได้มีการประชุมเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตนได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้มีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือค้ากำไรเกินควร ไม่เช่นนั้นจะให้ภายในจังหวัดและทีมเซลล์จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ในช่วงหลังน้ำลด จะต้องเตรียมการนำโมบายพาณิชย์ เข้าไปขายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคในพื้นที่ จะได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

โดยระหว่างนี้ให้มีการเตรียมตรวจสอบปริมาณสินค้า ที่จำเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องมือในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสินค้าอื่นๆ มีให้มีปริมาณเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ซึ่งขณะนี้ตนได้ติดตามอยู่ทุกวันแต่หลักใหญ่ขณะที่น้ำท่วม เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะต้องลงไปช่วยกับหน่วยงานอื่นของรัฐบาล แต่ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด 

ขณะเดียวกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ปราโมช ได้ลงไปดูแลประชาชน ในการจัดเตรียม สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend