POLITICS

ครม. อนุมัติ 8 พันล้าน เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาท

ครม. อนุมัติ 8 พันล้าน เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาท ต่อเนื่อง 6 เดือน เริ่ม เม.ย.-ก.ย.65

วันนี้ (26 เม.ย. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ รายละ 100-250 บาท ต่อเดือน ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มเดือนเมษายน – กันยายน

จากข้อมูล จะมีผู้ได้รับเงินกว่า 10 ล้านคน รวมวงเงินมากกว่า 8 พันล้านบาท โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพที่ได้รับเดิมอยู่แล้ว บวกเงินช่วยเหลือพิเศษโอนตรงเข้าบัญชี ตั้งแต่ 700-1,250 บาทต่อเดือน

“เราให้ความห่วงใยกับผู้สูงอายุที่เราต้องดูเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการทำงาน รวมถึงการได้รับเงินจากลูกหลาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น” พลเอกประยุทธ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend