POLITICS

‘เศรษฐา’ กำชับคมนาคม แก้ปัญหาก่อสร้าง ถ.พระราม 2 ล่าช้าให้ทันก่อนสงกรานต์

‘เศรษฐา’ กำชับคมนาคม แก้ปัญหาก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้าให้ทันก่อนสงกรานต์ สั่งเข้มจัดซื้อจัดจ้าง มีมาตรการลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงาน

วันนี้ (26 ก.พ. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวีตข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องได้รับการควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด ได้มาตรฐานและรวดเร็ว รัฐบาลได้ติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ล่าช้า ที่สร้างปัญหาให้ผู้สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยว ทำผู้ประกอบการสองฝั่งถนนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดมลภาวะ กระทบต่อสุขภาพประชาชน

ถนนพระราม 2 ที่ก่อสร้างล่าช้า จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหัวหินน้อยลง กระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เดินทางได้สะดวกขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ ผมจะติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งจะกำกับดูแลมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้มงวด โดยเฉพาะมาตรการลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานครับ

Related Posts

Send this to a friend