POLITICS

‘ศุภมาส’ สั่งตรวจสอบเครื่องเล่นในโรงเรียน หลังพบอุบัติเหตุกว่า 34,000 รายต่อปี

‘ศุภมาส’ สั่งทีม DSS วศ. ตรวจสอบเครื่องเล่นในโรงเรียน หลังพบอุบัติเหตุกว่า 34,000 รายต่อปี พร้อมประสานให้แก้ปัญหาตามมาตรฐานความปลอดภัย หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (26 ก.พ. 67) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ตรวจสอบปัญหาสภาพเครื่องเล่นสนามที่ตั้งอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากข้อมูลของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรายงานว่า แต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นไม่ต่ำกว่า 34,000 คน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเล่นที่ผิดวิธี ประมาท ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเครื่องเล่นล้มทับ เพราะติดตั้งผิดวิธี ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย

นพ.รุ่งเรืองฯ กล่าวว่า DSS Team ลงพื้นที่เร่งด่วน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นต่าง ๆ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลหรือประถม ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอยู่ภายในโรงเรียน หากเครื่องเล่นสนามที่ติดตั้งภายในโรงเรียนมีความชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมโทรมตามกาลเวลา อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงไม่คาดคิดได้

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ DSS Team แบ่งเป็น 2 ทีม พร้อมสำรวจสภาพเบื้องต้นของเครื่องเล่นสนามในโรงเรียนกว่า 10 แห่งในพื้นที่เสี่ยงใน กทม. ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต และราชเทวี โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อม การติดตั้ง และความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนาม รวมถึงสภาพเบื้องต้น เช่น ลักษณะทั่วไป อายุการใช้งาน การติดตั้งของเครื่องเล่นประเภทชิงช้า ราวโหน โดมปีนป่าย กระดานลื่น

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีบางแห่งไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีสภาพเก่า ทรุดโทรม DSS Team จะประสานงานกับโรงเรียน พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ”สนามเด็กเล่นปลอดภัย” ในการตรวจสอบสาเหตุเชิงลึก แก้ไขปัญหา รวมถึงให้คำแนะนำการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุเครื่องเล่นให้พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กต่อไป และจะขยายผลให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend