POLITICS

เอกชัย ยื่น กกต. ยุบ “พลังประชารัฐ-เศรษฐกิจไทย” ปม “บิ๊กป้อม” ครอบงำพรรคเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (26 ม.ค. 65) นายเอกชัย หงส์กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือขอให้ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคพลังประชารัฐและพรรคเศรษฐกิจ

นายเอกชัย ระบุว่า สืบเนื่องจากวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ สั่งการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยในที่ประชุมนี้มีมติให้ขับ ส.ส. 21 คนของพรรค ออกจากพรรค

ต่อมา นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม อดีต ส.ส.พปชร. ซึ่งถูกขับออกจากพรรค ยื่นหนังสือต่อพรรคพลังประชารัฐเพื่อขอให้ทบทวนมติการขับตนเองออกจากการเป็นสมาชิก โดยหนังสือนี้หน้า 7 ระบุ “เมื่อหัวหน้าพรรค พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้ามาในห้องประชุม ได้แจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส จะออกจากพรรค โดยจะมีการย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย และจะให้ พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค ให้นายอภิชัย เตซะอุบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเลขาชิการพรรค และให้ พล.ต.อ พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นที่ปรึกษาพรรค โดยจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่ป็นกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ที่รวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนั้น ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมกับ ร.อ. ธรรมนัส ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่นำใบสมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยมาให้ข้าพเจ้า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในห้องประชุมลง

นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังนำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กรณีการทบทวนมติการขับ 21 ส.ส. ออกจาก พปชร. เพื่อย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยว่า “ไม่เห็นจะต้องรับมือเลย ก็พรรคผมทั้งนั้น”

นายเอกชัย ยังระบุว่า พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28 กำหนดห้ามมีให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ขณะที่ปัจจุบัน นายประสงค์ วรารัตนกุล หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ลาออกจากพรรค ยังผลให้รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ขึ้นทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคแทน โดยนายเมธาวี เนตรไสว ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

นายเอกชัย เพิ่มเติมว่า พรรคเศรษฐกิจไทยยังไม่มีวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย สั่งการให้ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอภิชัย เตซะอุบล และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย จึงถือเป็นการครอบงำพรรคนี้อันถือเป็นความผิดตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้ ตนจึงขอให้ กกต. ดำเนินการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเศรษฐกิจไทย และตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการของ 2 พรรคนี้

Related Posts

Send this to a friend