POLITICS

อย. เปิดแอปฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ค้นหาร้านยา จัดระบบให้คำปรึกษา หวังลดขั้นตอนขึ้นทะเบียน

วันนี้ (25 พ.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้หน่วยงานราชการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภาคเอกชนและการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เข้าถึงง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นอีกหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นหน่วยงานดิจิทัล ที่ผ่านมา ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ “Oryor Smart Application Versions 2” โดยเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการหลากหลาย ทั้งตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและวัตถุอันตราย รวมถึงสามารถค้นหาร้านขายยาได้ทั่วทั้งประเทศ เพิ่มช่องทางการสื่อสารช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างแพร่หลาย

นอกจากการพัฒนาระบบให้บริการแล้ว ปัจจุบัน อย. ได้จัดระบบให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวก และลดเวลาขึ้นทะเบียน ให้ไม่เกิน 120 วัน หากเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น กรณีของสเปรย์พ่นจมูกสารสกัดจากเปลือกมะนาว ที่ทำการศึกษาวิจัยในเบื้องต้น พบว่า อาจป้องกันเชื้อโควิด ไข้หวัดใหญ่ และ RSV ได้นั้น ขั้นตอนต่อไป จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการใช้จริง จึงมานำข้อมูลการศึกษามาขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปในสรรพคุณข้างต้น

Related Posts

Send this to a friend