POLITICS

ป.ป.ช. เร่งรวบรวมหลักฐาน “แจกกล้วย” ย้ำ เรียกรับผลประโยชน์ทางการเมือง ผู้ให้-ผู้รับ มีโทษอาญา

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. สั่งติดตามตรวจสอบกรณีกระแสข่าวนักการเมืองพรรคเล็กบางคน เรียกรับผลประโยชน์รายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จากพรรคการเมืองใหญ่ พร้อมกับเปิดเผยภาพสลิปโอนเงิน

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เร่งรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น หากพบว่าข้อเท็จจริงมีมูล ป.ป.ช. สามารถตั้งเรื่องขึ้นมาตรวจสอบได้ตามกระบวนการ เพราะส.ส. หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่สามารถรับผลประโยชน์ที่คิดเป็นเงินเกิน 3,000 บาท ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง สามารถถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง และถูกตรวจสอบฐานร่ำรวยผิดปกติด้วย หากไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ให้เงิน ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.หรือไม่ หากผู้รับเป็น ส.ส. เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเป็นการรับเงินเพื่อแลกกับการลงมติใดๆ โดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะเข้าข้อหารับสินบน ฐานความผิดต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 149 ของประมวลกฎหมายอาญา ที่กำหนดว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท หรือประหารชีวิต

Related Posts

Send this to a friend