POLITICS

‘จุรินทร์’ ขอบคุณทุกฝ่ายหนุนร่างแก้ รธน.ประชาธิปัตย์ ถือเป็นการนับหนึ่งพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จนสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้ ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล พรรคเพื่อไทย สมาชิกจากพรรคการเมืองอื่นหรือสมาชิกวุฒิสภา แม้จะเป็นเพียงร่างเดียวที่ผ่านความเห็นชอบ แต่อย่างน้อยการที่หนึ่งร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ผ่านขั้นรับหลักการไปได้ในวาระที่ 1 และหวังว่าจะนำไปสู่ความเห็นชอบต่อไปในวาระที่ 3 ก็ถือเป็นการนับหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงแล้ว ถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่อาจนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นสำคัญอื่นๆได้มากขึ้นเพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพราะพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่ามีแต่วิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ที่เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสม และจะพาประเทศไปสู่ความเรียบร้อย รุ่งเรือง อย่างยั่งยืนได้

Related Posts

Send this to a friend