POLITICS

รมว.เกษตรฯ เปิด “Fisherman Shop” กระจายผลผลิตำส่งตรงถึงผู้บริโภค

พร้อมกัน 77 สาขาทั่วประเทศ การันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

วันนี้ (25 พ.ค. 65) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen และเปิดออนไลน์พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ หนุนตั้งจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

เฉลิมชัย เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดหาพื้นที่สำหรับให้ชาวประมงและเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้งเพิ่มทักษะทางด้านการจำหน่าย การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

โดยให้เครื่องหมายในการรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกิดความจดจำและมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าสัตว์น้ำสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมในการประกอบกิจการของชาวประมงและเกษตรกรครบวงจรสามารถผลิตได้ ขายได้ อย่างยั่งยืน และหวังว่าร้าน Fisherman Shop ในทุกสาขาของทุกจังหวัดจะเป็นที่พึ่งทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยกรมประมงเป็นผู้รับรองด้วยสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

สำหรับ “Fisherman shop @ Bang Khen” ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ฯลฯ ให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30 – 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

Related Posts

Send this to a friend