POLITICS

นายกฯ พร้อมรับมือผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน สั่งกระทรวงต่างประเทศดูแลเต็มที่ ย้ำคนไทยต้องปลอดภัย

วันนี้ (24 มี.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกว่า สถานการณ์​นี้ส่งผลกระทบอยู่แล้วกับความสัมพันธ์​ระหว่างประเทศของคู่กรณีทั้งหลาย ทั้งด้านสินค้าและการค้าระหว่างประเทศต้องดูให้ดี สำคัญที่สุดคือคนไทยที่อยู่บริเวณนั้นต้องปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอะไร พร้อมยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะดูแลอย่างเต็มที่

Related Posts

Send this to a friend