POLITICS

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่นอน! ‘ปานปรีย์’ อุบตอบขึ้นเท่าไร ขอให้รอฟัง

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่นอน! ‘ปานปรีย์’ อุบตอบขึ้นเท่าไร ขอให้รอฟังรายละเอียดหลังเสนอ ครม.

วันนี้ (24 พ.ย. 66) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือน สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐ

นายปานปรีย์ ยืนยันว่า ปรับแน่นอน แต่ส่วนตัวไม่อาจให้ความเห็นชอบได้ด้วยตนเอง จึงอยากให้รอรายละเอียดหลังเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน

นายปานปรีย์ เท้าความว่า ครม. มีมติให้สำนักงาน กพ. ไปดำเนินการในเรื่องนี้ และมอบหมายให้นายปานปรีย์ กำกับดูแล และเสนอเรื่องกลับเข้าที่ประชุม ครม. ภายในระยะเวลา 1 เดือน

“ซึ่งผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน 1 เดือน แล้วก็รอวันที่จะเข้า ครม. เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อรับทราบรายละเอียดว่า อะไรที่ทำได้ในเวลานี้ และอะไรที่ยังทำไม่ได้ และจะทำต่อไปอย่างไรในอนาคต แต่เรื่องการขึ้นเงินเดือนตามที่คุยกันเมื่อวานนี้ มีการขึ้นแน่ครับ” ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend