POLITICS

‘ชวน’ แจงสภาล่มวานนี้เพราะ ส.ส. สับสนคำถามมติ

‘ชวน’ ย้ำทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างรัฐบาล แต่มักถูกกล่าวหา แจงสภาล่มวานนี้เพราะ ส.ส. สับสนคำถามมติ

วันนี้ (24 พ.ย. 65) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภา ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเมื่อวานนี้ว่า เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย ระหว่างการลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่น วาระ 2 ในมาตรา 9/1 และทำให้สมาชิกมีความเข้าใจผิดกันในเรื่องของการตั้งคำถามก่อนลงมติ

เพราะโดยปกติตามที่หลายคนทราบก็คือ จะมีการถามว่า เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือไม่ แต่คำถามเมื่อวานจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือ เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหรือไม่ เพราะส่วนตัวมองว่า เป็นเนื้อหาส่วนของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคำถามให้เหมาะสมก็คือเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรา 9/1 หรือไม่ ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่อาจไม่ทันได้ฟังว่าเป็นรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับอะไร

จนท้ายที่สุดก็ได้มีสมาชิกทักท้วงว่าทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิด จึงสามารถทำให้เกิดการลงมติใหม่ได้ แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเองและได้มีการขอมติจากที่ประชุมด้วย แต่ท้ายที่สุดการลงมติก็ทำให้มีผู้ไม่แสดงตนเป็นจำนวนมาก จึงปิดประชุมไป

นายชวน ยืนยันว่า ไม่ได้ทำหน้าที่เกินเลยตามที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง ซึ่งเมื่อวานในมาตราที่เป็นปัญหาก็มีคนของรัฐบาลขอแปรญัตติด้วยเช่นกัน จึงไม่ได้เกี่ยวว่าไม่เป็นกลางหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้และในอดีตก็เคยมีมาแล้ว และยืนยันว่าไม่ได้มีการเข้าข้างซีกรัฐบาลแต่อย่างใดเพราะทุกกระบวนการนั้นก็พิจารณาถึงความถูกต้องเป็นหลัก เป็นธรรมดาที่เมื่อมีการวินิจฉัยอะไรเกิดขึ้นอีกฝ่ายก็ย่อมไม่เห็นด้วยและมักกล่าวหาว่าประธานไม่เป็นกลาง

ส่วนการประชุมโดยภาพรวมนั้น ก็ได้ขอให้สมาชิกทุกคนให้ความสำคัญกับการเข้ามาร่วมประชุม เพราะถือเป็นโค้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ แต่แต่ปัจจัยหลักก็คือ การคงเสียงข้างมากในสภาก็ต้องอยู่ที่รัฐบาล เมื่อมีกฎหมายของรัฐบาลเข้าพิจารณาในสภา ส.ส. ซีกรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เป็นหลัก เพราะตามหลักจริงๆแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นการเสียหายโดยภาพรวม ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหาย

ส่วนเรื่องเหตุการณ์สภาล่มจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการยุบสภาหรือไม่นั้น นายชวน ระบุว่า คงไม่สามารถตอบได้เนื่องจากการยุบสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

Related Posts

Send this to a friend