POLITICS

‘นายกฯ’ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย การประชุมเอเปค

‘นายกฯ’ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย การประชุมเอเปค สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วันนี้ (24 พ.ย. 65) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร. )ครั้งที่ 11/2565 โดยนายกฯ กล่าวขอบคุณกองอำนวยการร่วม รักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี 2565 ภายใต้การดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และเจ้าที่หน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้เสียสละปฏิบัติงานในช่วงการประชุมที่ผ่านมาให้สำเร็จลงไปอย่างราบรื่น

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวย้ำ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจ ที่ทำให้สถานการณ์ ระหว่างการประชุมเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการใช้อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการทำหน้าที่

Related Posts

Send this to a friend