POLITICS

รัฐบาลห่วงเยาวชน ตกเป็นเหยื่อเปิดบัญชีม้า

วันนี้ (24 ก.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนผู้ปกครอง ระวังลูกหลานตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหรือจ้างให้เปิดบัญชีผิดกฎหมาย หรือ “บัญชีม้า” ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน กสทช. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร

โดยธนาคารทุกแห่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมบัญชีเยาวชนเป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะดำเนินการตอบสนองโดยเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีและสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันท่วงที

นางสาวรัชดา กล่าวว่า แม้จะมีหลักเกณฑ์กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ หากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย อย่างไรก็ตาม หากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนดเยาวชนก็สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือยอมรับความเสี่ยงจากผลประโยชน์ตอบแทน

สถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า จำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชี ในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็น 14,369 บัญชี ในเดือนสิงหาคม 2565

“ผู้ปกครองควรย้ำเตือนลูกหลานอย่ารับจ้างเปิดบัญชี เพราะจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนในความผิดนั้นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมาตรา 86 อีกทั้ง อาจถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542” นางสาวรัชดา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend