POLITICS

กทม. เตรียมออกประกาศ 6 พื้นที่สาธารณะ เพื่อการแสดงความคิดเห็น นำร่อง 1 เดือน

หลังจากลงพื้นที่หน้าลานคนเมือง วานนี้ (23 มิ.ย. 65) เพื่อประเมินการใช้พื้นที่ สำหรับให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ จัดกิจกรรมทางการเมือง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กทม.จะประกาศพื้นที่ให้ใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ใน 6 โซน เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่แสดงออก แสดงความคิดเห็น ไม่ต้องไปแสดงออกบนถนน แต่ยังต้องจัดการชุมนุมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

ผู้ว่าฯกทม.ยอมรับว่า ยังมีข้อจำกัดการรองรับคน เพราะไม่สามารถให้ใช้เต็มพื้นที่ได้ ต้องเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับฉุกเฉิน เว้นนะยะห่าง เพราะยังอยู่ในช่วงโควิด และจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ซึ่ง กทม. มีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวก แต่การชุมนุมยังต้องขออนุญาต เพราะผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะต้องมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจอาวุธ ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ

สำหรับทั้งพื้นที่ทั้ง 6 โซน มีเงื่อนไขต่างกัน เช่น จำนวนผู้มาร่วมแสดงความเห็น การใช้เครื่องเสียง เป็นต้น เบื้องต้นกทม.จะทดลองก่อน 1 เดือน เพื่อดูว่าการชุมนุมเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และเนื้อหาไม่มีการละเมิดกฎหมายอื่นใด ซึ่งเมื่อครบ 1 เดือนแล้ว สถานการณ์ดี มีการแสดงออกด้วยประชาธิปไตย ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่น ก็สามารถประกาศใช้ต่อไปได้

ผู้ว่าฯ กทม.ยังกล่าวว่า เป็นเรื่องใหม่ เพราะกทม.ไม่เคยประกาศให้ใช้พื้นที่สาธารณะในการชุมนุมมาก่อน ดังนั้น จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง คาดว่าจะออกประกาศได้ในวันนี้ (24 มิ.ย. 65) เมื่อประกาศแล้ว ถ้าใครจะมาจัดกิจกรรม ตามหลักกฎหมาย ไม่ต้องแจ้ง แต่ก็อยากให้แจ้ง เพราะจะได้อำนวยความสะดวกให้ และจะได้ทราบข้อมูลด้วยว่า เป็นการชุมนุมของกลุ่มใด ใครจะมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมในวันนั้นๆบ้าง

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend