CRIME

กรมป่าไม้ แจ้งความดำเนินคดี 4 จุด นายทุนลอบขุดดินในป่าสงวนแห่งชาติ ทำรีสอร์ต-ลานกางเต็นท์

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าดำเนินการตรวจสอบกรณีร้องเรียน มีกลุ่มนายทุนลักลอบขุดดินจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน เพื่อทำรีสอร์ตและลานกางเต็นท์

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พบการบุกรุกขุดถมดินและขยายพื้นที่ รุกล้ำเข้าไปในอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 4 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

โดยจุดแรก เนื้อที่ 10 ไร่ 65 ตารางวา เป็นแปลงสำรวจถือครอง คทช. ของหญิงรายหนึ่ง ซึ่งแจ้งไว้ว่า เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา พบมีการถมดินขยายพื้นที่เพิ่ม 3 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา , จุดที่ 2 เป็นแปลงสำรวจ คทช. เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พบการถมดินขยายพื้นที่เพิ่ม 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา , จุดที่ 3 เป็นแปลงสำรวจ คทช.เนื้อที่ 3 งาน 53 ตารางวา พบการขุดดินลูกรังบริเวณชายเขา เพื่อมาถมในพื้นที่ของตนเอง โดยเป็นพื้นที่ขุดดินลูกรัง 3 งาน 48 ตารางวา และจุดที่ 4 เป็นแปลงสำรวจ คทช. ของชายคนหนึ่งที่แจ้งครอบครองเนื้อที่ 19-0-43 ไร่ พบการถมดินขยายพื้นที่เพิ่ม 12 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

ทั้ง 4 ราย เข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ทั้ง 4 จุด และจากการสืบสวนขยายผล พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง จึงนำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรองค์พระ จ.สุพรรณบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวน และนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้ายังดำเนินการตรวจสอบโดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอย่างละเอียด จากนี้ หากพบว่าในช่วงที่มีการดำเนินโครงการ คทช. มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ หรือกระทำผิดระเบียบกฎหมาย จะดำเนินคดีและเสนอเรื่องไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เพื่อแจ้งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ตัดสิทธิ และถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีสำรวจถือครอง ตามโครงการ คทช.

Related Posts

Send this to a friend