POLITICS

มท.1 ยัน มีเงินเยียวยาผู้ประสบวาตภัยพิจิตรเพียงพอ ไม่ต้องของบกลางเพิ่ม

มท.1 ยัน มีเงินเยียวยาผู้ประสบวาตภัยพิจิตรเพียงพอ ไม่ต้องของบกลางเพิ่ม – บอกไม่มีปัญหา​ หลังสื่อฯ ถามคลายกังวลหรือไม่ที่ MOU พรรคก้าวไกลไม่มีเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

วันนี้ (24 พ.ค. 66) พลเอกอนุพงษ์​ เผ่าจินดา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเยียวยากรณีเหตุการณ์วาตภัยที่จังหวัดพิจิตร ส่งผลกระทบมีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก​ว่า​ จะใช้หลักการตามการประกาศพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเรามีเงินทดลองราชการอยู่แล้วพอสมควร​ รวมถึงมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาดูแลด้วย​ ส่วนจะมีการของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะใช้งบกลางจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ หรือ​ กกต.เพื่อพิจารณา

ขณะเดียวกันพลเอกอนุพงษ์​ ยืนยันว่าเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม​ สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ​ โดยได้มีการสั่งการย้ำให้ทุกจังหวัด ดูแลตรวจสอบพื้นที่

เมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยคลายกังวลขึ้นหรือไม่หลังจากที่ MOU การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลไม่มีการระบุ​ถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​ พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกในเรื่องของการเมือง ผู้ใช้อำนาจรัฐจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรก็เป็นอำนาจที่จะต้องเข้ามาทำงาน ซึ่งจะดำเนินการอย่างไรก็ได้ แต่ก็มีขั้นตอน หากเป็นประเด็นด้านกฎหมายก็จะต้องมีการพิจารณาผ่านสภาฯ

ทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์​ ปฏิเสธการตอบคำถามว่ามีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลใหม่หรือไม่

Related Posts

Send this to a friend