POLITICS

พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล แบ่งเวลาลงตัวได้เวลาอภิปราย พ.ร.บ.งบ เท่ากันที่ 22 ชั่วโมง

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภานัดแรกในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดจำนวน 2 ฉบับ คือพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี 2564 และ พระราชกำหนดการให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคมจะเริ่ม 9.30-00.30 (15 ชั่วโมง) และวันที่ 28 พฤษภาคม เริ่ม 9.30- 14.30 (5 ชัวโมง) รวม 20 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นฝั่งรัฐบาล 9 ชั่วโมง และฝ่ายค้าน 9 ชั่วโมง และประธาน 2 ชั่วโมง

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม จะเริ่ม 09.30 น. และพักการประชุมในเวลา 01.00 / วันที่ 1 -2 มิถุนายน จะเริ่มประชุมในเวลา 09.00-01.00 น. โดยได้จัดสรรเวลาให้ประธานในที่ประชุมเป็นเวลา 03.30 น. โดยคณะรัฐมนตรี และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะได้เวลาในการพี่ปายจำนวน 22 ชั่วโมง และฝ่ายค้านได้ 22 ชั่วโมง ด้วยเช่นกัน

สำหรับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายในปีนี้จะตั้งกรรมาธิการจำนวน 64 คน โดยลดจากปีที่ผ่าน 72 คน ขณะที่การตั้งกรรมาธิการสัดส่วน 64 คนแบ่งเป็นสัดส่วนของ ครม 16 คน ,พรรคเพื่อไทย 13 คน ,พรรคพลังประชารัฐ 12 คน , พรรคภูมิใจไทย 6 คน, พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคก้าวไกลพรรคละ 5 คน และพรรคการเมืองต่างๆอีกพรรคละ 1 คน ประกอบไปด้วยพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติและ พรรคพลังท้องถิ่นไทย

Related Posts

Send this to a friend