POLITICS

‘ดร.ปิติพงศ์’ หนุนร่าง กม.สมรสเท่าเทียม จี้ สภาฯ แสดงความกล้าหาญโหวตเห็นชอบ พรุ่งนี้

‘หัวหน้าพรรคเป็นธรรม’ ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จี้ ผู้แทนประชาชนแสดงความกล้าหาญโหวตเห็นชอบ พรุ่งนี้

วันนี้ (7 มิ.ย. 65) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ’ ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย. 65)  ความว่า

“ผมขอสนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่จะทำให้การสมรสของคนทุกเพศไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ผมขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้

LGBTQIA+ ต่อสู้เพื่อกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม มาอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้วครับที่ตัวแทนของประชาชนอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประชาชนในสภา จะใช้ความกล้าหาญในการโหวตเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

นี่คือก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย ประวัติศาสตร์ที่จะสร้างคนให้เท่ากัน ประวัติศาสตร์ที่จะจารึกว่าคนทุกคนสามารถรักกัน สามารถสมรสกัน และสามารถมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามครับ”

ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
หัวหน้าพรรคเป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend