CRIME

ดีเอสไอ-กรมป่าไม้ สอบที่ดินป่าควนช้าง จ.พังงา หลังพบคาบเกี่ยวที่ดินป่าไม้ถาวร

ดีเอสไอ-กรมป่าไม้ ลุยสอบที่ดินป่าควนช้าง เขาทองหลาง จ.พังงา 5 พันไร่ หลังพบคาบเกี่ยวที่ดินป่าไม้ถาวร

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าควนช้างเขาทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ นำอากาศยานไร้คนขับ บินสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรในบริเวณดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ เพื่อจัดทำแผนที่สำหรับจัดทำระวางแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยจากการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน จ.พังงา พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 แล้ว เมื่อปี 2519 – 2520 จึงต้องตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ว่า ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อมูลจากการบินสำรวจอากาศยานไร้คนขับ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูง บางส่วนเกินกว่า 35% คาบเกี่ยวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร มีการเข้าทำประโยชน์ในลักษณะรีสอร์ต โดยบางส่วนอยู่ระหว่างการแผ้วถาง ปรับพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว บางส่วนเป็นสวนยางพารา บางส่วนมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ และมีการตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ภูเขา และยังการสร้างฝายกั้นทางน้ำ และอ่างเก็บน้ำ

เมื่อตรวจสอบกับระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นส.3 ก) ของกรมที่ดิน เบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่บางส่วนออกเอกสารสิทธิ์ล้ำเข้าไปในเขตป่าไม้ถาวร โดยบริเวณที่มีการตัดถนน พบว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง โดยหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบการทำประโยขน์ในที่ดินว่ามีการออกเอกสารสิทธิชอบหรือไม่อย่างไร

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ยืนยันว่า ในพื้นที่เป็นเขตป่าไม้ถาวร ขณะที่ผู้ใหญ่บ้าน ยืนยันว่า นายทุนได้กว้านซื้อที่ดินและบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ จึงได้สั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 เร่งดำเนินการสืบสวนให้ได้ความจริงมากที่สุด เพื่อทวงคืนสาธารณสมบัติประเทศกลับมาเป็นของส่วนรวม และให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend