POLITICS

ส.ส.-ส.ว. โยนกันวุ่น ปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ ขุดฝั่งไหนกันแน่เป็นเหตุรัฐสภาล่ม

นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ล่าสุดเป็นประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….โดยภายหลังจากนายพรเพชรเปิดประชุม นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว.ได้ขอหารือถึงองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบหรือรัฐสภาล่ม ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ถ้าเป็นสภาผู้แทนล่มส่วนตัวไม่ก้าวล่วง แต่หลายครั้งที่รัฐสภาล่มที่ประกอบไปด้วย ส.ส.และ ส.ว.ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ทั้ง 2 สภา ส.ว.รู้สึกอับอายและคับข้องใจ แต่ทุกครั้ง ส.ว.มาเกินครึ่ง ดังนั้นการล้มของรัฐสภาไม่ได้เกิดจากวุฒิสภา

ด้าน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ก้าวไกล ขอหารือว่า การพูดเช่นนั้นเหมือนเป็นการพูดเอาดีใส่ตัวแล้วโยนชั่วให้ผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูด ในช่วงบรรยากาศแบบนี้ ส.ส มีภารกิจค่อนข้างเยอะต้องลงพื้นที่ ต้องประชุมกรรมาธิการ บางครั้งต้องวิ่งมาประคับประคององค์ประชุม แต่วุฒิสภาไม่ได้ มีภารกิจอะไร การพูดแบบนี้ไม่ได้สร้างสรรค์เลย จึงอยากให้ถอนคำพูดเหล่านี้ออกจากสภา

จากนั้นประธานได้ขอให้หยุดการโต้เถียง และพูดจาในประเด็นดังกล่าว นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้ขอหารือว่า อย่าไปโทษใครเลยดีกว่า เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญ แค่ 1 วันเท่านั้น ในการพิจารณาออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ วันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราต้องตระหนักว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้น เหมือนธรรมนูญที่เราต้องร่วมมือกันลงมติ ส่วนเรื่ององค์ประชุมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐสภา จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องอนาคตการศึกษาของลูกหลาน ต้องสนับสนุนและติดตาม การพิจารณากฎหมายในวันนี้

ขณะที่ นายพรเพชร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยการเปิดลงมติด้วยคำถาม จะเห็นด้วยกับร่างของผู้แปรญัตติที่สงวนคำแปรญัตติ ที่ให้เพิ่มมาตรา 8/1 หรือไม่ จากนั้นได้ขอตรวจสอบองค์ประชุม

ซึ่งในระหว่างนับองค์ประชุม นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.เพื่อไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาเป็น กมธ.ชี้แจงข้อบกพร่อง และข้อดีใน พ.ร.บ.นี้ แต่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นี้ไม่สมควรให้ผ่าน แต่อยากให้รู้ว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายปฏิรูป คนเสนอกฎหมายคือรัฐบาล โดยความเห็นชอบของ ส.ส.รัฐบาล และส.ว.ต้องเข้าใจว่าองค์ประชุมที่ผ่านกฎหมายนี้ คือ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. ส.ส.ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่สนับสนุนกม.ของรัฐบาล แม้จะเห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายนี้ แต่ลงมติไม่ได้เพราะมติของพรรค เชื่อตามคำเรียกร้องของครู แล้วอย่ามาตำหนิอะไรกันให้มันผิดหลักการ

ด้าน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ได้ลุกขึ้นประท้วงประธานว่า ให้ดำเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย และจะอธิบายเพิ่มเติม แต่นายพรเพชร ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้พูดต่อ หากประธานไม่ให้พูด ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก

จากนั้นได้รอสมาชิกมาร่วมเป็นองค์ประชุมเกือบ 30นาที ครบองค์ประชุม 343 คน และเปิดให้ลงมติปรากฎว่า ที่ประชุมเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย 310 คน ต่อ 57 คน ไม่ให้เพิ่มมาตรา 8/1 ขึ้นใหม่

Related Posts

Send this to a friend