POLITICS

แรงงาน หารือ คสรท. พิจารณาโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำ

แรงงาน หารือ คสรท. พิจารณาโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้าง นั้น ได้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนประเด็นแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เป็นกรณีเร่งด่วนนั้น ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend