POLITICS

โรบินสัน จัดงาน “STUDENT FUN FAIR” เปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนย่านราชพฤกษ์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จับมือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสาขาแห่งใหม่ล่าสุด จัดกิจกรรมดีๆในชื่อ “STUDENT FUN FAIR เปิดประสบการณ์ความสนุก ส่งต่อความสุขนอกห้องเรียน” ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-18 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของเด็กและเยาวชนชาวราชพฤกษ์ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสร้างสรรค์ โดยมี 3 กิจกรรมหลักที่มุ่งเน้น ในเรื่องของการกล้าแสดงออก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ต้องขอขอบคุณ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการล่าสุดอย่าง “STUDENT FUN FAIR เปิดประสบการณ์ความสนุก ส่งต่อความสุขนอกห้องเรียน” ที่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็น COMMUNITY ของเด็กและเยาวชนชาวราชพฤกษ์ และพื้นที่ใกล้เคียงที่นอกจากจะเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังสามารถเป็นพื้นที่ในการสร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทางหนึ่งด้วย ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้มีโอกาสร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เช่นนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมต่อไป”

สำหรับกิจกรรม “STUDENT FUN FAIR เปิดประสบการณ์ความสนุก ส่งต่อความสุขนอกห้องเรียน” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ซึ่งผสมผสานทั้งความรู้ ความสนุก และสอดคล้องไปกับความสนใจ และความถนัดของน้องๆ ในชุมชนราชพฤกษ์และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ

1.ตลาดนัดวัยทีน กับการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการสวมบทบาทเป็นพ่อค้า แม่ค้าตัวน้อย “นำสินค้ามาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา” โดยมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ขนม ผักออแกนิก ผ้ามัดย้อม รวมถึงสินค้างานฝีมือต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการกิจกรรมนี้นอกจากน้องๆ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน หรือสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

2.การเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกฝนให้น้องๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์สูงสุด ผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงร่วมสมัย และการแสดงในรูปแบบสากล อาทิ การแสดงชุด “ลีลาพัสตราภรณ์” เป็นการแสดงจินตลีลาภายใต้ชุดพัสตราภรณ์ หรือ ชุดแสดงโขน ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย โดยชุดพัสตราภรณ์ที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ เป็นฝีมือการประดิษฐ์จากฝีมือ ของนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาทั้งหมด,การแสดงชุด “เซิ้งกะโป๋” ซึ่งถือเป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก โดยใช้ “กะโป๋ หรือ กะลำมะพร้าว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่น ซึ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตจากประเทศ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่จะนำการละเล่นนี้มาฉลอง เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความรื่นเริงและฉลองร่วมกัน

3.กิจกรรมไฮไลต์อย่าง “MERRY ECO CHRISTMAS TREE CONTEST” การประกวดโชว์ไอเดียผลงานการตกแต่งต้นคริสต์มาส จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ชิงทุนการศึกษาและบัตรของขวัญจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้า มูลค่ารวมกว่า 19,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ แก่เด็กและเยาวชนแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ REDUCE และนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมา REUSE และ RECYCLE อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend