POLITICS

ไทยสร้างไทย จี้รัฐจัดสรรงบดูแลเด็กยากจน ไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีโครงการวิ่งเพื่อน้องปี 2 ของนักร้องชื่อดังเพื่อระดมทุนการศึกษา 109 ทุน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและต้องการเรียนต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษา จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียว่าตามข้อมูลปี 2562 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่าเด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรืออยู่นอกระบบการศึกษามีอยู่ 19.4% หรือราว 4.3 แสนคน ส่วนคนที่ได้เรียนหนังสือในระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบเพราะเป็นนักเรียนยากจนพิเศษ มีอยู่กว่า 8.4 แสนคน

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าควรแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้น โดยในระยะสั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบดูแลเด็กยากจน เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งแม้ว่าจะมีนโยบายเรียนฟรี แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ในระยะยาวรัฐบาลต้องมีมาตรการให้เยาวชนสามารถเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี โดยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคือการลงทุน เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการสร้าง และพัฒนาประเทศชาติให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

Related Posts

Send this to a friend